Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Kalvas_Využití Q metodologie
Evaluační teorie a praxe
Ročník 5(1)
2017
Odborné stati

Využití Q metodologie pro konstrukci vlastního měřícího nástroje.

František Kalvas, Fakulta filosofická Západočeská univerzita v Plzni

Celý text


Abstrakt_EN

Stať ukazuje, jak lze využít Q metodu pro konstrukci vlastních měřících nástrojů. Q metoda je komplexní technika sběru a analýzy dat, která se snaží o co nejobjektivnější zkoumání subjektivních pohledů na vybraný objekt. Konstrukce vlastního nástroje pak je velmi podrobně demonstrována na příkladu výzkumu náboženské kolektivní paměti. Využíváme soubor 48 výroků převzatých z denního tisku z let 2010–2013, výběr byl založen na vyhledávání klíčových slov a diskusích členů výzkumného týmu. Výroky se týkají významných osobností, událostí a míst českých dějin a významných svátků, polovina výroků nese náboženskou interpretaci, polovina důsledně ne-náboženskou. Tento soubor výroků hodnotilo 46 participantů vybraných úsudkem, z jejich hodnocení jsme extrahovali dva pohledy na roli náboženství v dějinách a pro každý pohled jsme zkonstruovali jednu Likertovu škálu. Vytvořené škály jsme použili v rámci reprezentativního výběrového šetření, kde bylo v prvním kole dotázáno 1004 respondentů a ve druhém 311 rodičů nebo dětí respondentů z prvního kola. Do prvního kola byli respondenti vybíráni pomocí stratifikovaného náhodného výběru, přičemž strata byla definována na základě kraje a velikosti místa bydliště. Ve druhém kole byly osloveny téměř všechny kontakty získané v prvním kole. Na výsledcích z tohoto šetření prakticky demonstrujeme, že škály zkonstruované díky Q metodě nám umožní postihnout mezigenerační vývoj jednotlivých pohledů, ale neumožní nám změřit, který pohled je ve zkoumané populaci více zastoupený.

 

František Kalvas, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociologie, kalvas@kss.zcu.cz

Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS