Úvodní stránka » Recenzní řízení

Recenzní řízení

První posouzení zaslaného rukopisu provádí redakce časopisu. Pokud příspěvek odpovídá oborovému zaměření časopisu a splňuje základní požadavky kladené na odborný text, je předán do recenzního řízení. Pokud příspěvek vybočuje z oblasti evaluací a příbuzných společenských věd a nesplňuje formální a technické požadavky, redakce vrátí příspěvek autorovi k přepracování, nebo jeho publikování odmítne.

Příspěvky jsou následně posuzovány nejméně dvěma nezávislými recenzenty. Redakce dodržuje zásadu výběru recenzentů tak, aby ani jeden z nich nebyl pracovníkem stejného pracoviště jakou autor či jeden ze spoluautorů a nebyl ani jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Recenzní řízení je oboustranně anonymní.

Pokud oba recenzenti ohodnotí stať kladně a doporučí ji přijmout k publikaci, šéfredaktor stať přijme a sdělí tuto skutečnost autorovi, příp. mu předá doporučení recenzentů na drobné úpravy statě. Pokud jeden z recenzentů doporučí stať přepracovat, šéfredaktor stať vrátí autorovi s připomínkami a doporučeními od recenzenta pro jejich zapracování. Pokud oba recenzenti doporučí stať zamítnout, šéfredaktor stať odmítne a vrátí ji autorovi s odůvodněním jejího zamítnutí.

Pokud byla stať autorovi vrácena k přepracování na základě výsledků recenzního řízení, předá autor/ka přepracovanou stať zpět do redakce po zapracování připomínek. Jestliže úpravy statě autorem/autorkou nebudou odpovídat doporučením a připomínkám recenzentů a šéfredaktor nebude moci objektivně posoudit vypořádání připomínek (každý z posudků bude zastávat opačné stanovisko ke stati), předá přepracovanou stať dalšímu recenzentovi k vypracování nového posudku.

Konečné rozhodnutí o přijetí či zamítnutí statě činí šéfredaktor. Výsledek je následně výkonným pracovníkem redakce sdělen autorovi včetně předpokládaného termínu zveřejnění.


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS