Úvodní stránka » Výzvy pro autory

Výzva pro autory


Časopis Evaluační teorie a praxe je jediný odborný časopis v ČR, který se systematicky věnuje problematice evaluací. Nabízí příležitost pro publikování původních vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a studií.

Časopis vychází 2x ročně. V souvislosti s přípravou dalšího čísla časopisu Evaluační teorie a praxe pro rok 2015, redakce vyzývá autory/ky k zasílání empirických, teoretických či přehledových statí / studií zabývajících se problematikou evaluací a evaluačního výzkumu.

Příspěvky mohou být na různé oblasti týkající se evaluací, například:

  • evaluace veřejných politik a národních intervenčních programů,
  • problematika evaluací ve školství,
  • evaluace zdravotních programů a projektů
  • evaluace v sociálních službách
  • metody hodnocení projektů,
  • evaluace zahraniční rozvojové pomoci.

Vítány jsou též příspěvky zabývající se tématy jako např.:

  • metody využitelné při hodnocení dopadů regulací (RIA),
  • možnosti a limity využití evaluačních technik při hodnocení zaměstnanců,
  • další relevantní témata.

Plné texty prosím zasílejte na emailovou adresu: rukopisy@evaltep.cz. Příspěvky by měly být zpracovány v souladu s pokyny pro autory uvedenými na stránkách časopisu viz Pokyny pro autory. Všechny příspěvky procházejí recenzním řízením, na jehož základě redakce rozhodne o přijetí textu k publikaci.

Termíny pro zaslání příspěvků jsou:

 30. září 2018: termín pro zaslání plných textů do recenzované části

 15. října 2018: termín pro zaslání plných textů do sekce Případové studie

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte prostřednictvím emailové adresy: redakce@evaltep.cz.

 

Těšíme se na zaslané příspěvky a budoucí spolupráci

Redakce časopisu Evaluační teorie a praxe


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS