O TITULU

Časopis Evaluační teorie a praxe je jediný odborný časopis v ČR, který se systematicky věnuje problematice evaluací.

Hlavním posláním časopisu je vytvořit prostor pro odbornou diskusi týkající se problematiky evaluací v České republice a také na Slovensku a napomáhat tak při rozšiřování evaluačních schopností mezi zadavateli, realizátory i dalšími zainteresovanými stranami. Cílem časopisu je šířit zobecnitelné poznatky evaluační praxe a výsledky evaluačně zaměřené vědecko-výzkumné činnosti.

Evaluační teorie a praxe nabízí příležitost pro publikování původních, vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a studií. Časopis dále zprostředkovává informace o aktuálních evaluačních tématech a v neposlední řadě přispívá k šíření a zvyšování standardů evaluační praxe.

Časopis je určen zejména zástupcům institucí veřejné správy, pracovníkům řídících orgánů operačních programů a implementačních struktur, zástupcům společností provádějících evaluace, vzdělávacím institucím a neziskovým organizacím. Významnou skupinou čtenářů, na které se časopis zaměřuje, jsou akademičtí pracovníci a studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, v nichž se evaluace uplatňují (veřejná politika a veřejná správa, sociologie, sociální politika a sociální práce, pedagogika, ekonomie, kriminologie, adiktologie, regionální studia a další).

Evaluační teorie a praxe naplňuje poslání České evaluační společnosti týkající se budování evaluačních kapacit v České republice i na Slovensku.


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS