Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Tumova_Strategie rozhodování
Evaluační teorie a praxe
Ročník 2(1)
2014
Odborné stati

 

Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování

Markéta Tůmová

 Celý text

Abstrakt_EN

Práce „Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování“ se zabývá strategiemi rozhodování, které respondenti používají k určení frekvence chování v průběhu kognitivního procesu odpovídání na otevřené i uzavřené otázky, které se na frekvence chování dotazují. Teoretická část práce popisuje, v čem spočívají jednotlivé strategie rozhodování, a představuje řadu faktorů, které mají vliv na volbu těchto strategií. Analytická část práce je založena na kvalitativním metodologickém výzkumu pomocí metody kognitivního interview. Popisuje jednotlivé druhy strategií rozhodování, které čeští respondenti používají a frekvenci jejich používání. Dospívá k závěru, že respondenti používají strategii odhadu častěji, než strategii sčítání. Pokud se však rozhodují o frekvenci chování, které dělají pravidelně, používají naopak strategii sčítání častěji, než jiné strategie.

 

Markéta Tůmová, Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, t.umovam@seznam.cz

Tůmová, J. (2014) „Strategie rozhodování u otázek na frekvenci chování“. Evaluační teorie a praxe 2(1): 79-98


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS