Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Spacek_Hodnocení dopadů fondů EU
Evaluační teorie a praxe
Ročník 1(1)
2013
Odborné stati

 

Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity českých obecně prospěšných společností

Martin Špaček

Celý text

Abstrakt_EN

České nestátní neziskové organizace (NNO) se dlouhodobě potýkají s nedostatečnými kapacitami. Po vstupu České republiky do Evropské unie se strukturální fondy staly novým zdrojem, který mohou české NNO využít pro financování svých aktivit. Prezentovaná evaluační studie si klade za cíl určit, jaký vliv má tento zdroj financování na rozvoj finančních a personálních kapacit obecně prospěšných společností (o.p.s.) působících v České republice. Jako sledované ukazatele kapacit o.p.s. byly vybrány celkové výnosy, hospodářský výsledek před zdaněním, celkové osobní náklady a celková zadluženost, které byly získány z účetních závěrek jednotlivých organizací. Celkem se podařilo získat tyto údaje pro 188 o.p.s. Pro analýzu dopadů byla použita metoda párování s aplikací metody rozdílů v rozdílech. Metodou párování bylo vytvořeno 56 dvojic organizací se shodnými charakteristikami. Aplikací metody rozdílů v rozdílech na datový vzorek se podařilo nalézt pozitivní dopad strukturálních fondů na rozvoj kapacit českých o.p.s.

 

Martin Špaček, Katedra managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, martin.spacek@vse.cz

Špaček, M. (2013) „Hodnocení dopadů fondů EU na kapacity českých obecně prospěšných společností“. Evaluační teorie a praxe 1(1): 101-119


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS