Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Sidlichovska_Evaluační aktivity
Evaluační teorie a praxe
Ročník 2(2)
2014
Odborné stati

 

Kontrolní a evaluační aktivity v MSP

Zuzana Šidlichovská

Celý text

Abstrakt_EN

Hlavním cílem článku je prostřednictvím případové studie poukázat na praktický přínos kontinuálně prováděných kontrolních a evaluačních aktivit u tohoto typu organizací. První část článku se věnuje úvodnímu vhledu do specifik kontrolních a evaluačních aktivit realizovaných v organizacích typu malých a středních podniků v obecné rovině. Druhá pasáž seznamuje čtenáře se základním metodologickým rámcem použité evaluační metodiky a představený evaluační cyklus poukazuje na odlišnosti kontrolních a evaluačních aktivit od procesů monitoringu a reportingu. Následující část je věnována představení systému kontrolních a evaluačních aktivit ve vybraném subjektu, z něhož jsou v závěru článku shrnuty identifikované přínosy, které mohou organizace využít pro zefektivnění činností a k optimalizaci svého fungování.

 

Zuzana Šidlichovská, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, zsidlichovska@gmail.com

Šidlichovská, Z. (2014) „Kontrolní a evaluační aktivity v MSP“. Evaluační teorie a praxe 2(2): 39-67


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS