Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Remr_participativní přístupy
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(2)
2015
Odborné stati

Participativně založené evaluační přístupy

Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Celý text


Abstrakt_EN

Cílem statě je systematizovat klíčové znaky, které odlišují participativní přístupy od ostatních způsobů provádění evaluací. Na základě provedené srovnávací analýzy jednotlivých přístupů jsou proto identifikovány spo-lečné znaky, které jsou v článku představeny a vysvětleny. Ústřední část statě je věnována dvěma odlišným tradicím, s nimiž se lze v rámci partici-pativních přístupů setkat, a to na jedné straně praktickým participativním evaluacím, jež jsou v článku reprezentovány utilizačním přístupem M. Pattona, a na straně druhé pak transformativním participativním evalua-cím dokumentovaných svépomocným přístupem D. Fettermana. Předklá-daná stať kromě toho poukazuje na historické souvislosti vzniku a rozvoje participativních přístupů a identifikuje jejich inspirace a ideové prameny. V tomto ohledu stať přibližuje podstatné charakteristiky dalšího z přístupů (responzivního), který měl podstatný vliv na utváření a rozvoj participativních evaluací.

 

Jiří Remr, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, remr@centrum.cz

Remr, J. (2015) „Participativně založené evaluační přístupy“. Evaluační teorie a praxe 3(2): 79–100


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS