Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Remr_Honba za navratnosti
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(1)
2015
Odborné stati

Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

Jiří Remr, Institut evaluací a sociálních analýz

Celý text

Abstrakt EN

Příspěvek obrací pozornost k míře návratnosti, jež představuje významnou charakteristiku mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Příspěvek kromě samotného vymezení pojmu nabízí souhrn možných nápravných opatření, pokud návratnost nedosahuje očekávané míry, a shrnuje možné úpravy designu šetření směřující ke zvýšení návratnosti. Hlavní pozornost se přitom soustřeďuje na dodatečné výzvy k účasti na výzkumu. Jádrem statě je podrobný rozbor účinků dodatečných výzev nejen na samotnou míru návratnosti, ale také na strukturu zkoumaného vzorku formovanou dodatečnými výzvami, na vychýlení výzkumných odhadů, ke kterým může dojít v důsledku použití dodatečných výzev, a v neposlední řadě také na charakter klíčových zjištění, jež může být dodatečnými výzvami ovlivněn. V textu jsou jednotlivé závěry založeny na empirických datech dokumentujících spokojenost s informačním systémem BENEFIT7. Data pocházejí z výzkumného šetření, jež provedl Institut evaluací a sociálních analýz metodou CAWI.

Jiří Remr, Institut evaluací a sociálních analýz, jiri.remr@inesan.eu

Remr, J. (2015) „Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?“. Evaluační teorie a praxe 3(1): 33–59


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS