Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Potluka_kvalita vody
Evaluační teorie a praxe
Ročník 4(1)
2016
Odborné stati

Plnění ambiciózních cílů po kapkách: evaluace dopadů environmentálních investic na kvalitu vod

Oto Potluka a Jan Brůha, Katedra managementu VŠE a Lenka Slavíková, Univerzita J.E. Purkyně

Abstrakt EN

Znečištění vod ovlivňuje nejen celkovou kvalitu vodních ekosystémů a náklady výroby pitné vody, ale i volnočasové aktivity. Česká republika se zavázala v následujícím desetiletí naplňovat evropské politiky v oblasti čištění odpadních vod ze sídel a zajišťovat určitou kvalitu (stav) všech vodních útvarů (viz Rámcová směrnice vodní politiky č. 2000/60/ES). Proto se Operační program Životní prostředí věnuje ve své první prioritní ose zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zejména výstavbě a rekonstrukcím čistíren odpadních vod a kanalizací.

Zde prezentovaný výzkum se zaměřuje na otázku, zda došlo ke skutečnému zlepšení kvality vod díky investicím do výstavby čistíren odpadních vod. Analýza je provedena na datech z monitorovacího systému Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a na datech o znečištění celkovým fosforem a fosforečnany, měřeným Povodím Vltavy, s.p. za roky 2007–2014.

Statistické testování dopadů environmentálních investic potvrzuje, že investiční výdaje na výstavbu, renovaci a rozšiřování čistíren odpadních vod v povodí Vltavy mají pozitivní vliv na kvalitu vod.

Oto Potluka, Katedra managementu VŠE v Praze, potluka@vse.cz; Jan Brůha, Katedra managementu VŠE v Praze, jan_bruha@yahoo.co.uk; Lenka Slavíková, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, slavikova@ieep.cz.

POTLUKA, O., BRŮHA, J., SLAVÍKOVÁ, L. (2016) „Plnění ambiciózních cílů po kapkách: evaluace dopadů environmentálních investic na kvalitu vod“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 1–17


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS