Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Potluka_Bruha_Kontrafaktuální dopadová evaluace
Evaluační teorie a praxe
Ročník 1(1)
2013
Odborné stati

 

Zkušenosti s kontrafaktuální dopadovou evaluací v České republice

Oto Potluka, Jan Brůha

 Celý text

Abstrakt_EN

Sílící zájem o poznání toho, jaké dopady má realizace politiky soudržnosti, vede k uplatňování rigorózních evaluačních metod. Zkušeností s uplatněním kontrafaktuálních dopadových evaluací v politice soudržnosti není mnoho. Proto si tato studie klade za cíl sdílet zkušenosti s procesem realizace kontrafaktuální dopadové evaluace v České republice. Zejména jde o nejproblematičtější části tohoto typu evaluace a to konkrétně sběru dat a jejich zpracování a také úskalí používaných metod.

Pro tyto účely je využita kontrafaktuální dopadová evaluace „Pilotní counterfactual impact evaluation OP LZZ, oblast podpory 1.1“, kde již tento typ evaluace probíhá. Konkrétně jde o vyhodnocení dopadů podpor vzdělávání ve firmách financovaných z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).

Zkušenosti a výsledky této studie je pak možné využít při přípravě budoucích kontrafaktuálních dopadových evaluací a to nejen u podpor Evropského sociálního fondu, ale i Evropského fondu regionálního rozvoje v období 2014 – 2020. Samotná realizace kontrafaktuálních dopadových evaluací může vést ke zvýšení efektivity intervencí strukturálních fondů prostřednictvím cílení výzev k předkládání žádostí o podporu.

 

Oto Potluka, Katedra managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, potluka@vse.cz; Jan Brůha, Katedra managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, jan_bruha@yahoo.co.uk

Potluka, O., Brůha, J. (2013) „Zkušenosti s kontrafaktuální dopadovou evaluací v České republice“. Evaluační teorie a praxe 1(1): 53-68


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS