Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Ponocna_Etnografické metody
Evaluační teorie a praxe
Ročník 6(2)
2018
Odborné texty

Možnosti užití etnografických metod v evaluačním výzkumu: úskalí a návrhy jejich řešení.

 

Petra Ponocná, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Celý text


Abstrakt_EN

Příspěvek vychází z poznatků získaných pomocí několika etnografických výzkumů realizovaných v Ciudad de México v letech 2014–2017, ve kterých jsem se zaměřovala na kulturní projevy nacionalizace smrti a na postoje výzkumných partnerů ke smrti a k mexickému svátku zesnulých a de Muertos. V příspěvku se zaměřuji na některé z etnografických metod, které jsem během výzkumu užívala a na jejich možné užití v evaluačním výzkumu. Dále upozorňuji na metodologické a etické souvislosti, které by měli mít evaluátoři při užívání těchto metod na paměti. V příspěvku dále přiblížím situace, se kterými se může evaluátor při užití etnografických metod setkat a které vyžadují senzitivní přístup, čehož si někteří evaluátoři nejsou náležitě vědomi (na tomto místě záměrně necituji). Pozornost je věnována také etickým aspektům etnografického a evaluačního výzkumu v souvislosti s užitím daných metod. Příspěvek jsem napsala v činném rodě, neboť v něm vycházím z vlastních zkušeností z terénu a v duchu etnografické praxe tak přiznávám svoji aktivní roli během celého výzkumného procesu, do kterého je zahrnuta i tvorba textu.

 

Petra Ponocná, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS