Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Hora_evaluace dopadu APZ
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(1)
2015
Odborné stati

 

Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OKpráce

Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Celý text

Abstrakt EN

Evaluace dopadu je spojena s mnoha metodologickými volbami ze strany výzkumníka. Výsledky evaluace jsou pak značně závislé na definici konkrétního evaluačního modelu. Cílem tohoto článku je diskutovat základní oblasti, principy a postupy hodnocení výsledků a dopadů programů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) s využitím administrativních dat systému OKpráce. Metodologickým postupem přitom máme na mysli sekvenci voleb a dílčích procedur evaluace, vedoucí k validním výsledkům. Článek se zabývá prezentací postupů, které jsou vhodné pro individualizovaná data OKpráce a opomíjí postupy, které nelze na těchto datech uspokojujícím způsobem využít. Článek uplatňuje perspektivu tzv. částečného ekvilibria, kdy hodnotí dopady programů na jejich účastníky a nikoli na trh práce jako celek. Jádrem je diskuze postupů s ohledem na interní validitu naměřeného dopadu. Jako prostředek pro dodatečné vybalancování předprogramových rozdílů mezi skupinou intervence a kontrolní skupinou diskutuje proces párování, přičemž zmiňuje důležitost zahrnutí faktorů předprogramová perspektiva a historie nezaměstnaných na trhu práce a fáze hospodářského cyklu. Článek uzavírá, že výběr konkrétní techniky analýzy dat závisí na tom, zda chce evaluátor zjistit velikost absolutního nebo relativního rizika, jeho průběh v čase anebo pouze přítomnost nezaměstnaného v registru.

Mgr. Ondřej Hora, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, hora@fss.muni.cz; Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., MSc., Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, suchanec@mail.muni.cz.

Hora, O., Suchanec, M. (2015) „Diskuze metodických postupů při evaluaci dopadu aktivní politiky zaměstnanosti ČR na datech OK práce“. Evaluační teorie a praxe 3(1): 1–31

 


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS