Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Hondlikova_Dopady regulace
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(2)
2015
Odborné stati

Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen: česká praxe v letech 2007–2014

Kristýna Hondlíková, Eva M. Hejzlarová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Celý text


Abstrakt EN

Článek se zabývá – dosud výzkumně nezmapovaným – hodnocením dopadů regulace (RIA) v České republice, se specifickým důrazem na rovnost mužů a žen. Odpovídá na evaluační otázky reflektující jak míru souladu výstupů tohoto nástroje s oficiálním metodickým rámcem, tak jejich reálnou podobu, obsah a specifika. Výzkumný vzorek čítající 236 výstupů z hodnocení realizovaných třemi ministerstvy za časové období 2007–2014 je podroben evaluaci pomocí vlastního analytického nástroje. Výstupy analýzy jsou následně triangulovány prostřednictvím provedených expertních rozhovorů. Zjištěno je, že hodnocení dopadů na rovnost je poznamenáno častým nesouladem s metodickým rámcem, upozaďováním a bagatelizací dopadů na rovnost, nízkou variabilitou a mechanickou tvorbou hodnotících formulací, simultánním hodnocení více různých dopadů a pouze povrchní znalostí genderové oblasti ze strany ministerstev. Navíc jsou zde i překážky systémové, kterými jsou indiferentní přístup k genderové problematice, absence jednotné metodiky hodnocení dopadů na rovnost, protichůdnost a neadekvátnost novel metodického rámce a limitovanost personálních kapacit klíčových aktérů. Identifikovány jsou však i proměny, a to zejména v rozsahu hodnotících formulací a v systémových činnostech na podporu genderové problematiky. Článek zpřesňuje dřívější výzkumy týkající se RIA v České republice.

 

Kristýna Hondlíková, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, hondlikk@gmail.com; Eva M. Hejzlarová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz

HONDLÍKOVÁ, K., HEJZLAROVÁ, E. M. (2015) „Hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen: česká praxe v letech 2007–2014“. Evaluační teorie a praxe 3(2): 29–5 


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS