Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Holubova_OAKHQOL
Evaluační teorie a praxe
Ročník 5(1)
2017
Odborné stati

Postup validizace dotazníku Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL.

Marie Holubová, Jiří Remr, Jaroslav Pilný

Celý text


Abstrakt_EN

Hodnotící nástroje užívané ve zdravotnictví jsou v řadě případů převzaty ze zahraničních odborných zdrojů. Výsledky těchto dotazníků jsou v publikacích prezentovány zejména ve vztahu k úspěšnosti léčby a k přínosu dané léčebné intervence pro pacienta. V odborných publikacích chybí informace o tom, jak byl dotazník přeložen a zda byla přeložená verze validizována. Cílem článku je popsat proces validizace dotazníku Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL zaměřeného na hodnocení kvality života osob s osteoartrózou a poukázat na klíčové etapy tohoto procesu. Aplikovaný postup sestává z fáze přípravné, pilotní studie a první a druhé fáze vlastního výzkumu. Psychometrické vlastnosti dotazníku byly posuzovány pomocí Cronbachova koeficientu alfa, posouzení paralelních testů (korelace s dotazníkem Short Form 36 Health Survey Questionnaire – SF-36 a s vybranými kódy Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – ICF/MKF a pomocí explorační faktorové analýzy. Pro využití v praxi je doporučen specifický dotazník OAKHQOL, který řeší konkrétní problémy pacientů s osteoartrózou. Článek poukazuje na kritické momenty procesu validizace, které mohou významně ovlivnit výsledky studie.

 

Marie Holubová, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubická nemocnice, Ortopedické oddělení, marie.holubova@upce.cz,
Jiří Remr, Institut evaluací a sociálních analýz, jiri.remr@inesan.eu,
Jaroslav Pilný, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Nemocnice Nové Město na Moravě, Ortopedické oddělení, jaroslav.pilny@zpce.cz

Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS