Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Gruntova_Indikatory vykonnosti
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(1)
2015
Odborné stati

Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Hana Gruntová Kolingerová, Institut evaluací a sociálních analýz

Celý text

Abstrakt EN

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.

Hana Gruntová Kolingerová, Institut evaluací a sociálních analýz, hana.gruntova@inesan.eu

Gruntová Kolingerová, H. (2015) „Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů“. Evaluační teorie a praxe 3(1): 91–118


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS