Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Durda_Výkonnost operačních programů
Evaluační teorie a praxe
Ročník 1(1)
2013
Odborné stati

 

Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů

Otakar Ďurďa

Celý text

Abstrakt_EN

Příspěvek se věnuje analýze výkonnosti a efektivity operačních programů z hlediska míry naplňování programových cílů definovaných v souladu s metodikou Evropské komise a z hlediska čerpání prostředků z evropských fondů. Mezi jednotlivými operačními programy jsou dále na základě parametrů čerpání prostředků zkoumány podobnosti, které definují skupiny operačních programů s podobným průběhem těchto parametrů. Pozornost je věnována také problematickým aspektům, které jsou spojeny s čerpáním prostředků z evropských fondů, srovnání parametrů čerpání evropských fondů v České republice a na Slovensku a programovému období 2014–2020.

 

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz, ota.durda@inesan.eu

Ďurďa, O. (2013) „Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů“. Evaluační teorie a praxe 1(1): 1-28


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS