Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Durda_Analýza operačních programů
Evaluační teorie a praxe
Ročník 2(1)
2014
Odborné stati

 

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Otakar Ďurďa

Celý text

Abstrakt_EN

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech, a zejména pak s povědomím o oblastech realizace těchto projektů, je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí a postojů obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací. Ze srovnání jednotlivých výzkumů, které se analýze povědomí věnovaly, vyplývá (až na výjimky) shoda či podobnost zjištěných závěrů a tyto výsledky souhrnně poukazují na vysokou účinnost komunikace vůči cílové skupině široká veřejnost.

 

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz, ota.durda@inesan.eu

Ďurďa, O. (2014) „Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů“. Evaluační teorie a praxe 2(1): 53-78


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS