Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Durda_Analyza modelu
Evaluační teorie a praxe
Ročník 4(1)
2016
Odborné stati

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR?

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz

celý text

Abstrakt EN

Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozor-nost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identi-fikovat problémové oblasti komunikace.

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz, ota.durda@inesan.eu

ĎURĎA, O. (2016) „Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 19–44


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS