Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Cadil_Kostic_BehavioralAdicion
Evaluační teorie a praxe
Ročník 6(1)
2018
Odborné texty

Koncept behaviorální adicionality a jeho využití v hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací.

Vladislav Čadil, Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR

Celý text


Abstrakt_EN

Článek je věnován představení konceptu behaviorální adicionality, který je využíván při vysvětlování a hodnocení změn v procesech a chování podnikatelských subjektů v oblasti VaV a inovací, které byly vyvolány podporou z veřejných zdrojů. Behaviorální adicionalita je chápána jako multidimenzionální koncept, uvnitř kterého lze definovat řadu různých typů. Z hlediska důležitosti pro celkové přínosy veřejných politik jsou klíčové typy adicionality, které zvyšují kompetence podpořených subjektů, protože dlouhodobé zvyšování inovační aktivity a výkonnosti podpořených firem vede ke vzniku spill over efektů, ze kterých má v důsledku prospěch celý inovační systém. Na rozdíl od konceptů adicionality vstupů a výstupů koncept behaviorální adicionality klade důraz na dlouhodobý charakter změn v chování podpořených firem. Behaviorální adicionalita je hodnocena stejnými metodami jako adicionality vstupů a výstupů, avšak vzhledem ke své novosti není dosud tento koncept jednoznačně vymezen a zaštítěn odpovídajícími teoretickými přístupy. V Česku je hodnocení behaviorální adicionality dosud věnována jen velmi malá pozornost, proto je v závěru článku na příkladu ukázáno využití konceptu pro hodnocení programu včetně použitého hodnotícího rámce.

 

Vladislav Čadil, Technologické centrum AV ČR, cadil@tc.cz
Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR

Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS