Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Bruha_dopady na ovzdusi
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(2)
2015
Odborné stati

Evaluace dopadů veřejných výdajových programů na kvalitu ovzduší

Jan Brůha, Oto Potluka, Katedra managementu VŠE v Praze

Celý text

Abstrakt EN

Znečištěné ovzduší má vliv na zdraví obyvatelstva. Proto existují programy, jako je Operační program Životní prostředí, jejichž cílem jsou investice ke snížení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Tento článek se věnuje vyhodnocení dopadů prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně jde o odpověď na otázku, zda investice této prioritní osy vedly ke snížení znečištění ovzduší na Ostravsku. Pro odhad dopadů je použita metoda synthetic control method, která uměle vytváří srovnávací skupinu pro zkoumaný region. Na datech o měsíčních průměrných koncentracích znečišťujících látek PM2.5 a PM10 a investicích do kvality ovzduší je odhadován dopad na koncentrace polutantů po roce 2012. Výsledky ukazují, že realizace těchto investičních výdajů v tuto chvíli nemá prokazatelný pozitivní vliv na znečištění. Nicméně časová řada, která byla v tomto článku využita, byla příliš krátká s ohledem na dynamiku čerpání Operačního programu Životní prostředí.

 

Jan Brůha, Katedra managementu VŠE v Praze, jan_bruha@yahoo.co.uk; Oto Potluka, Katedra managementu VŠE v Praze, potluka@vse.cz

BRŮHA, J., POTLUKA O. (2015) „Evaluace dopadů veřejných výdajových programů na kvalitu ovzduší“. Evaluační teorie a praxe 3(2): 61–78


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS