Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Cadil_Bibliometrie jako nástroj hodnocení
Evaluační teorie a praxe
Ročník 3(2)
2015
Odborné stati

Bibliometrie jako nástroj hodnocení programů výzkumu a vývoje v České republice

Vladislav Čadil, Technologické centrum AV ČR

 

Celý text

Abstrakt EN

Cílem tohoto článku je představit bibiometrii, obor založený na kvantita-tivní analýze vědeckých publikací, jako jeden z možných nástrojů pro evaluaci programů výzkumu a vývoje. Dále poukazuje na stávající slabiny využití bibliometrie a navrhuje možné využití bibliometrie pro hodnocení programů výzkumu a vývoje implementovaných v České republice. Bibliometrie je široce využívána pro hodnocení produkce a kvality výzkumu, spolupráce a transferu znalostí. Je vhodným podkla-dem pro peer review hodnocení a současně je využívána pro validaci výsledků této metody. Výhodou aplikace bibliometrie je relativně nízká cena, rychlost hodnocení a možnost zobecnění. Nevýhodou však jsou značné rozdíly mezi obory v publikační a citační praxi, což znesnadňuje hodnocení aplikovaného výzkumu a humanitních oborů. V ČR dosud nebyla bibliometrie pro hodnocení programů využívána, avšak ze zahraničních praxí je zřejmé, že je vhodným nástrojem pro ex-post hodnocení a hodnocení vědeckých dopadů. Článek navrhuje možné ukazatele, které by mohly být využity pro hodnocení programů v ČR.

 

Vladislav Čadil, Technologické centrum AV ČR, cadil@tc.cz

ČADIL, V. (2015) „Bibliometrie jako nástroj hodnocení programů výzkumu a vývoje v České republice.“. Evaluační teorie a praxe 3(2): 1–27


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS