Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Ambros_Silniční infrastruktura
Evaluační teorie a praxe
Ročník 6(1)
2018
Odborné texty

Hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost dopravy.

Jiří Ambros, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Celý text


Abstrakt_EN

Silniční doprava je součástí každodenního života, způsobuje však i negativní externality, mezi něž patří dopravní nehody a dopady na životní prostředí. Zatímco však pro hodnocení dopadů dopravy na životní prostředí existují evaluační procesy, situace ohledně bezpečnosti není ustálená. Uvedená skutečnost byla motivem výzkumného projektu, ze kterého článek vychází.

Článek nejprve popisuje aktuální stav poznání. Hodnocení dopadu silniční infrastruktury na bezpečnost dopravy se v EU provádí relativně málo, navíc často ne dostatečně podrobně. Například postupy, používané i v ČR, se soustřeďují jen na silniční úseky a opomíjí důležitý vliv křižovatek. Po vzoru Velké Británie a skandinávských zemí byla proto zvolena metodologie, založená na predikčních modelech nehodovosti a hodnotách účinnosti dopravně bezpečnostních opatření, zohledňujících úseky i křižovatky.

V další části je popsán postup přípravy predikčních modelů a hodnot účinnosti opatření, následovaný popisem praktické aplikace na hodnocení obchvatu obce. Pomocí nové metodologie byl zjištěn pozitivní dopad (snížení socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti), zatímco v původní dokumentaci, založené na tradičním postupu, byl vliv na nehody vyjádřen jako nulový. Tím získává hodnotitel objektivní argument ve prospěch stavby obchvatu.

Závěrem je nastíněna role hodnocení dopadu v evaluačním výzkumu bezpečnosti silničního provozu. Představený výzkum lze považovat za jeden z kroků směrem k praxi založené na evidenci a racionálnímu řízení bezpečnosti silničního provozu.

 

Jiří Ambros, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS